olcsó temetkezés

Az alábbiakban összefoglaljuk milyen okmányokra lehet szükség az anyakönyvezéshez, illetve a temetéshez.

 

Ha nem történt meg a halotti anyakönyvezés:

olcsó temetkezéshalottvizsgálati bizonyítvány
olcsó temetkezésszületési anyakönyvi kivonat
olcsó temetkezésJegyzőkönyv haláleset bejelentéséről” nyomtatvány (kizárólag kórházi elhalálozás esetén)

olcsó temetkezésszemélyi igazolvány, vagy személyazonosító igazolvány

olcsó temetkezéslakcímet igazoló hatósági igazolvány

olcsó temetkezésérvényes útlevél

olcsó temetkezés2001. év után kiállított kártya alakú jogosítvány

A fentieken kívül, az elhunyt családi állapotától függően az alábbi dokumentumok szükségesek még.

olcsó temetkezésHázas: házassági anyakönyvi kivonat
olcsó temetkezésÖzvegy: elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
olcsó temetkezésElvált: válást igazoló okirat

Ha a család vagy a temettető már rendelkezik az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatával.

olcsó temetkezéshalotti anyakönyvi kivonat egy példánya

olcsó temetkezéshalottvizsgálati bizonyítvány egy példánya


Hagyományos sírhelybe történő rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós temetés esetén az ÁNTSZ sírnyitási engedélyéhez 2.200 forintos illetékbélyeg szükséges. A rátemetési engedélyt gazdasági társaságunk beszerzi.

 

Lakáson történő elhalálozás esetén, a hamvasztási engedélyt az elhunyt lakhelye szerint illetékes ÁNTSZ, kórházi boncolás esetén a kórház adja meg (Halottvizsgálati bizonyítvány 22-es pontja)

 

Lakáson történő elhalálozás esetén, értesíteni kell a házi (ügyeletes) orvost, hogy a halottvizsválatot elvégezze. Az elhunyt elszállításáról az orvos intézkedik. A hívásokat az alább számon tidjuk fogadni a nap 24 órájában, 3 órás elszállítási határidővel: 06 30 944 0198

 

Kórházi elhalálozás esetén a Halottvizsgálati Bizonyítványt - jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről nyomtatványt - a kórház felvétreli iroda állítja ki, és adja át a hozzátartozó részére.

 

olcsó temetkezés